Saltar al contenido

Impartimos Gestión Económica y Fiscalidad de la Ortopedia, en la Farmacia y Fuera de ella en el Máster de Ortopedia del Colegio Oficial de farmacéuticos de Barcelona y la Universidad de Barcelona

    Impartimos Gestión Económica y Fiscalidad de la Ortopedia en el Máster de Ortopedia del Colegio Oficial de farmacéuticos de Barcelona y la Universidad de Barcelona.

    Estructura del Máster:

    L’objectiu general del curs és ampliar i actualitzar els coneixements teòrics d’anatomia, fisiologia, biomecànica i fisiopatologia del cos humà relacionats amb l’ortopèdia, i aconseguir els coneixements i les habilitats pràctiques per elaborar, adaptar i dispensar correctament articles ortopèdics.

    El contingut proporciona els coneixements teòrics i pràctics adequats per elaborar els aparells ortopèdics que prescriu el metge especialista i per obtenir la competència necessària per dispensar ortesis, pròtesis i altres dispositius. També passa revista a les pautes a seguir durant el procés fins a l’adaptació final dels elements ortopèdics corresponents (presa de mides, proves, comprovacions, adaptació i assessorament a l’usuari). Al mateix temps, posa un èmfasi especial en els diferents tipus de materials i en la documentació necessària a cada cas per dispensar articles ortopèdics d’acord amb la nova legislació basada en directrius europees.

    Máster de Ortopedia del Colegio Oficial de farmacéuticos de Barcelona y la Universidad de Barcelona